Oudervereniging

De Oudervereniging heeft als doel het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders en de school. De vereniging organiseert diverse activiteiten en probeert hier zoveel mogelijk ouders bij te betrekken. Voorbeelden van de activiteiten zijn de organisatie van het Sinterklaasfeest, Kerst en Pasen, de organisatie rondom de schoolfotograaf, het schoolfeest en de deelname van de Klimboom aan de avondvierdaagse. Iedere ouder van een kind op de Klimboom is lid van de Oudervereniging. De contributie van de Oudervereniging bestaat uit de jaarlijkse Ouderbijdrage.

 

In het bestuur van de Oudervereniging (de Ouderraad) zijn vanuit en door de ouders een aantal ouders benoemd. De leden van de Oudervereniging hebben zitting voor een periode van minimaal drie jaar. Aan het eind van ieder schooljaar vindt de jaarvergadering plaats waarin eventuele nieuwe kandidaten voor de Oudervereniging benoemd worden.

 

Waar staat de Oudervereniging voor?

Door het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het bewaken van het lief en leed van het personeel en de leerlingen, wil de oudervereniging invulling geven aan de vier basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs, gesprek, spelen, werken en vieren.

 

Hoe kom ik meer te weten over de Oudervereniging?

  • Op de website staat het jaarverslag van het voorgaande jaar: www.kbsklimboom.nl.

  • U kunt met vragen altijd bij een van de leden terecht, zowel persoonlijk als via de mail, or@kbsklimboom.nl.

  • De Oudervereniging houdt u op de hoogte via de Klimfo.

Ouderbijdrage

Heeft u de ouderbijdrage nog niet overgemaakt? Dit kan door een machtiging in te vullen óf door € 25 over te maken op rekeningnummer NL42INGB0007388142 t.n.v. Ouderver. Kath. Jenaplanschool de Klimboom, onder vermelding van de voor- en achternaam en stamgroep van uw kind.

 

Wie zitten er in de Ouderraad?

 

Annemarie Gerrets, voorzitter

Marion Frizo, penningmeester

Carolien van den Belt, secretaris

moeder van Ilse en Thomas

moeder van Maurits en Floris

moeder van Stijn en Bas

Mirjam van Riessen

Marcel van Ommen

Annemarie de Haan

moeder van Ruben en Niels

vader van Sam

moeder van Timo

Daniëlle Romijn

Marieke Westerink

Ilona Lindt

moeder van Tygo en Noa

moeder van Demy en Nikki

moeder van Sarah en Tim

OR lid

OR lid

 

Nathalie van Donkersgoed 
 
Maartje Kroes  

moeder van Lieke, Esmee en Thijs

moeder van Niek en Tijn  

 

Jaarverslag oudervereniging 2017-2018