Ziekte van stamgroepleiders

Bij ziekte van een stamgroepleider zorgt de school voor een vervanger. Dit lukt vrijwel altijd. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn, dan kan het voorkomen dat we de groep verdelen over de andere stamgroepen en dat de kinderen daar die dag les krijgen.