Oudervereniging

De Oudervereniging heeft als doel het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders en de school. De vereniging organiseert diverse activiteiten en probeert hier zoveel mogelijk ouders bij te betrekken. Voorbeelden van de activiteiten zijn de organisatie van het Sinterklaasfeest, Kerst en Pasen, de organisatie rondom de schoolfotograaf, het schoolfeest en de deelname van de Klimboom aan de avondvierdaagse. Iedere ouder van een kind op de Klimboom is lid van de Oudervereniging. De contributie van de Oudervereniging bestaat uit de jaarlijkse Ouderbijdrage.

 

In het bestuur van de Oudervereniging (de Ouderraad) zijn vanuit en door de ouders een aantal ouders benoemd. De leden van de Oudervereniging hebben zitting voor een periode van minimaal drie jaar. Aan het eind van ieder schooljaar vindt de jaarvergadering plaats waarin eventuele nieuwe kandidaten voor de Oudervereniging benoemd worden.

 

Waar staat de Oudervereniging voor?

Door het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het bewaken van het lief en leed van het personeel en de leerlingen, wil de oudervereniging invulling geven aan de vier basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs, gesprek, spelen, werken en vieren.

 

Hoe kom ik meer te weten over de Oudervereniging?

  • Op de website staat het jaarverslag van het voorgaande jaar: www.kbsklimboom.nl.

  • U kunt met vragen altijd bij een van de leden terecht, zowel persoonlijk als via de mail, or@kbsklimboom.nl.

  • De Oudervereniging houdt u op de hoogte via de Klimfo.

Ouderbijdrage

Heeft u de ouderbijdrage nog niet overgemaakt? Dit kan door een machtiging in te vullen óf door € 25 over te maken op rekeningnummer NL42INGB0007388142 t.n.v. Ouderver. Kath. Jenaplanschool de Klimboom, onder vermelding van de voor- en achternaam en stamgroep van uw kind.

 

Wie zitten er in de Ouderraad?

 

OR lid

Susanne

Maartje Kroes

voorzitter

Marion Frizo

penningmeester

Susanne Bokkers

secretaris

 

moeder van Niek en Tijn

moeder van Maurits en Floris

moeder van Yvo en Deon

Angelique

 

Bianca

 

Petra

 

Angelique Dietz

Bianca Cornet

Petra Lindeboom

moeder van Juliette

moeder van Mirthe en Yentl

moeder van Daan en Tom

 

Esmee

 

Rienk van. Rossum

Esmee Fijn

 

vader van Floris en Lars

moeder van Kees en Teun

 

 

Jaarverslag oudervereniging 2021-2022