© Achtergrond
Mette
Gemaakt door: Mette de Rover uit de dolle dolfijnen
Bekijk de tekening

Omgaan met de natuur

Na de meivakantie werken over het thema: Omgaan met de natuur.

Waarom dit project? Natuur vind je in het klein: in de tuin, in het park, in de berm en de sloot. En in het groot: in de zee, in het bos en op de hei. In dit project onderzoeken kinderen planten en dieren en hun omgeving, waardoor ze kennis opdoen over de natuur. Het doel van dit project is dat kinderen leren dat planten en dieren afhankelijk zijn van elkaar. Ze leren ook dat mensen niet zonder planten en dieren kunnen leven. Ze beseffen dat we daarom zuinig met de natuur moeten omgaan.

In elk project werken groep 1 tot en met 8 aan hun competenties: samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken, leren en presenteren.
De rode draden zijn:
• Van zelf verwonderen tot anderen laten verwonderen: Kinderen struinen door natuur en onderzoeken biotopen en menselijk gedrag. Ze verzamelen materialen, maken foto’s of richten tentoonstellingen in om hun bevindingen aan anderen te tonen.
• Van individuele organismen tot organismen in samenhang: Kinderen leren planten en dieren herkennen en benoemen, ze leren biotopen beschrijven en leren over de kringloop van stoffen en de invloed van alle organismen op elkaar.
• Van je milieu beïnvloeden tot je milieu bewust sparen: Kinderen leren met zorg omgaan met planten en dieren in hun omgeving. Ze leren over (zwerf)afval, hergebruiken en recyclen. En ook over het zuinig omgaan met voedsel, water en energie.
• Van waarnemen tot systematisch onderzoeken: Kinderen leren waarnemen, tekenen, meten en systematisch onderzoeken van natuur of menselijk gedrag.

Leren in en met de omgeving: Het tuincentrum levert planten aan de school. Akkerbouwers of telers vertellen meer over hun beroep. Kinderen gaan eropuit met natuurorganisaties. Veldwerkers ondersteunen kinderen bij het onderzoek in de natuur. Ze bezoeken een afvalverwerkingsbedrijf, drinkwaterzuivering of een duurzaam energiebedrijf.