Weekopening, weeksluiting, atelier en speelgoedmiddag

Op maandagochtend hebben we vanaf 8.40 uur weekopening met de hele school. Deze weekopeningen worden afwisselend verzorgd door de stamgroepleiders en de stamgroepen. In de Klimfo kunt u lezen welke stamgroep er aan de beurt is.

 

Tijdens de weekopening branden we de paaskaars voor bijzondere gebeurtenissen zoals de geboorte van een broertje of zusje of het overlijden van geliefd persoon. De kinderen die jarig zijn worden genoemd tijdens de weekopening.

 

Op vrijdagmiddag hebben we weeksluiting met de hele school. Deze weeksluitingen worden afwisselend verzorgd door de stamgroepen. In de Klimfo kunt u lezen welke stamgroep er aan de beurt is. 

 

Ouders zijn van harte uitgenodigd om bij deze weeksluitingen aanwezig te zijn. De weeksluiting begint om 13.15 voor ouders. Aansluitend is de weeksluiting voor de kinderen van de school.
Wilt u ervoor zorgen dat jongere kinderen die nog niet op de Klimboom zitten, ook stil zijn? Dan gaat alle aandacht uit naar de kinderen op het podium.

 

Een aantal keer per jaar hebben we een atelier. Kinderen mogen zich dan inschrijven voor een activiteit. Deze activiteiten worden verzorgd door de stamgroepleiders en ouders/opa's/oma's. Tijdens deze middagen zitten de kinderen van groep 1 tot en met 8 gemixt in één groep. 

 

Ook houden we een aantal keer per jaar een speelgoedmiddag. Kinderen mogen dan van thuis speelgoed meenemen waar ze SAMEN met andere kinderen mee kunnen spelen. Het is niet de bedoeling dat kinderen i-pods, x boxen, computerspelletjes e.d. meenemen. Eén keer per schooljaar wordt er een digitale speelgoedmiddag georganiseerd, dan zijn deze spelletjes wel toegestaan.