Contactpersonen/antipestcoördinator

Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt hoe de school hier op reageert; hoe het kan worden voorkomen en wat te doen als er zich een situatie voordoet.

 

Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan; seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld tussen leerlingen onderling en leerlingen en leerkrachten / docenten of andere medewerkers binnen de school.

 

Op school zijn twee contactpersonen ongewenste omgangsvormen benoemd waar leerlingen, ouders en medewerkers terecht kunnen indien zij te maken hebben met ongewenst gedrag / omgangsvormen. Zij zijn tevens antipestcoördinator.

 

De contactpersonen zijn:

  • Tim Stroomberg

  • Lydia Haan