Intraverte op school

Intraverte op school

Intraverte begeleidt kinderen met hulpvragen over gedrag en motoriek, ook bij ons op school. Kinderoefentherapeuten en psychomotorische therapeuten helpen zo spelenderwijs mee aan de ontwikkeling van kinderen die even wat extra zorg behoeven.

Alle omgevingsfactoren zijn van invloed op de ontwikkeling van een kind. Daarom worden zowel de ouders als de leerkracht/intern begeleider actief bij de begeleiding betrokken.

Ouders zijn de zorgvragers en de zorgverzekering bekostigt op verwijzing van de huisarts het grootste deel van de behandeling. De kindertherapeut communiceert met de ouders en is ook graag op de hoogte van de bevindingen van de leerkrachten. Behalve dat begeleiding op school voordeel oplevert voor ouders en minder belastend is voor kinderen (halen en brengen etc.), levert het ook voordeel op voor de leerkrachten. Ook zij kunnen gebruik maken van de expertise van de therapeut.