Gym in de midden- en bovenbouw

De groepen 3 t/m 8 hebben op woensdag en vrijdag gym in het Beursgebouw. 

De tijden zijn als volgt:
2 Bovenbouwgroepen gymmen van 8.35 - 9.20

2 Bovenbouwgroepen gymmen van 9.25 - 10.10
2 Groepen 3 gymmen van 10.15 - 11.00
3 Groepen 4/5 gymmen van 11.05 - 11.55. 

 

Tijdens deze gymlessen dragen de kinderen een gymbroek en een t-shirt. Het dragen van gymschoenen is verplicht.
Sieraden mogen tijdens de gymlessen niet gedragen worden en lang haar graag vast dragen bijv. in een staart. 

Vanwege de hygiëne stellen we het op prijs als de kinderen zich opfrissen na iedere gymles. Het is de bedoeling dat de kinderen na afloop de gymspullen mee naar huis nemen.

Wilt u ervoor zorgen dat de gymkleding iedere week gewassen wordt?