Rapportagegesprekken

Uw kind krijgt in januari en in juni een rapport mee naar huis.

In januari worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek. Het rapport wordt de vrijdag voor de rapportagemiddag op school met de kinderen besproken en kan thuis worden bekeken.

In oktober, april en juni worden facultatieve rapportagegesprekken gehouden. Ouders kunnen zich hiervoor inschrijven, maar ook stamgroepleiders kunnen ouders hiervoor uitnodigen.

Als een ouder of een stamgroepleider het van belang vindt om van gedachten te wisselen over het kind, is een afspraak snel gemaakt. Wanneer iets van belang is, is niet in het algemeen te zeggen. Naarmate kinderen ouder worden en ouders minder vaak op school zijn, zal er sneller vanuit worden gegaan dat “…..geen bericht goed bericht  is…”