Schooltijden

Wij hanteren het 5 gelijke dagen model. Dit houdt in dat onze schooltijden van maandag tot en met vrijdag hetzelfde zijn. 
Alle dagen beginnen we om 8.30. De deur gaat 's ochtends om 8.20 open. Om 14.00 uur gaat de school uit. Deze tijden gelden voor alle groepen.