Ziekte van leerlingen

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. In dergelijke gevallen stellen we u hier telefonisch van op de hoogte . We vragen u dan om uw kind op te halen.