Verschillende ingangen per bouw

Het schoolgebouw kent verschillende in- en uitgangen.

  • De onderbouw (groep 1-2) maakt gebruik van de klassendeur.

  • De middenbouw (groep 3) maakt gebruik van de zij-ingang;

  • De middenbouw (groep 4/5) maakt gebruik van de zij-ingang;

  • De bovenbouw (groep 6/7/8 maakt gebruik van de ingang voor de verdieping.

Wilt u tijdens het halen en brengen van uw kind hier rekening mee houden?

 

Kinderen uit de onderbouw zullen het lokaal ook verlaten via de deuren in de stamgroep. Stamgroepleiders kunnen dan zien door wie de kinderen opgehaald worden. Kinderen uit de onderbouw die naar de naschoolse opvang gaan, worden hier door de stamgroepleiders naar toe gebracht, andere groepen gaan zelfstandig naar de verzamelplaatsen.