Verlof aanvragen

Een kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dit betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zonder geldige reden thuis mag houden.

 

U kunt verlof aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • een bruiloft

  • een begrafenis

 

Wilt u een extra vakantie (maximaal een periode van 10 aaneengesloten dagen) aanvragen omdat het vanwege werk niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan, dan is een verklaring van de werkgever noodzakelijk.

 

Dit moet altijd minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk aan de schoolleiding worden gemeld op het daarvoor bestemde formulier. Dit formulier kunt u aanvragen bij de schoolleiding.