Parro

Via de Parro APP worden (nieuws)berichten, foto's van activiteiten en nieuwsbrieven verstuurd. Daarnaast wordt deze APP gebruikt om rapportagegssprekken in te roosteren en wordt de agenda functie gebruikt als jaarplanner. De APP is te downloaden in de App Store of via Google Play. 

 

We willen Parro graag gebruiken voor korte mededelingen, praktische informatie, het plaatsen van foto’s en agendapunten. We willen graag afspraken maken over het effectief en doelgericht gebruik van Parro.

We staan open voor feedback, we willen deze graag ontvangen. We stellen het op prijs als u hiervoor langskomt en dit persoonlijk met de desbetreffende stamgroepleider bespreekt. Er worden soms berichten verstuurd vanuit emotie, niet altijd over onderwijs gerelateerde zaken, waarop niet gelijk een gesprek kan volgen. De hoeveelheid en diversiteit van berichten die wij ontvangen werken momenteel werkdruk verhogend. Het kost ons veel tijd om deze berichten te beantwoorden. Wilt u erbij stilstaan wat u ons stuurt?! We vragen daarbij om respectvol te blijven naar elkaar.

 

We willen het volgende afspreken:

- We ontvangen ziekmeldingen telefonisch.

- Een mededeling kan voor schooltijd en na 14.30 uur is er de mogelijkheid om een gesprek te plannen.

- Chatberichten graag versturen tussen 7.30 uur en 16.00 uur. Als u buiten deze tijden chatberichten verstuurt, is er geen garantie dat de leerkracht deze nog dezelfde dag leest.

- Belangrijke gebeurtenissen en agenda items plaatsen we ruim van tevoren.

- Herinneringen (zoals denk aan het meenemen van de fiets bij excursies etc.) plaatsen we het liefst vlak van tevoren.