Gesprekken

In oktober starten wij met een gesprek om elkaar te leren kennen en verwachtingen uit te spreken. Deze gesprekken zijn met kind en ouder(s)/verzorger(s).

In november worden er in de groepen 3 en 4 gesprekken gevoerd om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Dit is zonder het kind zelf. 

In februari/maart is er een gesprek waarbij de ontwikkeling van uw kind wordt besproken. Dit gesprek is verplicht en wordt vanaf groep 4 gevoerd met kind en ouder(s)/verzorger(s). 

In juni/juli is er een gesprek waarbij de ontwikkeling van uw kind wordt besproken. Dit gesprek is niet verplicht en wordt vanaf groep 4 gevoerd met kind en ouder(s)/verzorger(s). 

Het plannen van de gesprekken gaat via Parro. De stamgroepleider van uw kind maakt een agenda item aan met tijden waarop u zich kunt inschrijven. 
Gesprekken duren altijd 15 minuten. 

Als een ouder/verzorger of een stamgroepleider het van belang vindt om van gedachten te wisselen over het kind, is een afspraak snel gemaakt. Wanneer iets van belang is, is niet in het algemeen te zeggen. Naarmate kinderen ouder worden en ouders minder vaak op school zijn, zal er sneller vanuit worden gegaan dat “…..geen bericht goed bericht  is…”