Schooltijden

Wij hanteren het 5 gelijke dagen model. Dit houdt in dat onze schooltijden van maandag tot en met vrijdag hetzelfde zijn. 
Alle dagen beginnen we om 8.30. De deur gaat 's ochtends om 8.20 open. Om 14.00 uur gaat de school uit. Deze tijden gelden voor alle groepen. De leerkrachten hebben van 14:00 tot 14:30 een verplichte pauze. Oudergesprekken vinden om die reden plaats vanaf 14:30 uur. 

De instroomgroep (Woelige Welpjes) gaan maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school. Woensdag zijn zij vrij. Voor hen gelden op de dagen dat ze naar school gaan dezelfde tijden als voor de overige groepen.