Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad(MR) heeft tot doel de vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders wanneer het gaat om inspraak in bestuurlijke zaken. We hebben daarmee invloed op veel zaken die binnen de school en de stichting (SKO) spelen.

De MR heeft instemmingsrecht of adviesrecht op beleidszaken en kan ook initiatiefrecht uitoefenen. Dat laatste houdt in dat wij zelf zaken kunnen aandragen die bij de achterban (ouders en stamgroepleiders) spelen. Voor ons en de school is het daarom belangrijk dat we weten wat er bij u leeft. Laat uw stem dus horen wanneer er zaken zij die u op school besproken wilt hebben, en neem contact met ons op!

 

Zaken waar we ons mee bezighouden zijn bijvoorbeeld:

 • Passend Onderwijs

 • Medicijnbeleid

 • Pestprotocol

 • Financiële stukken zoals begroting en jaarrekening

 

Waar staat de MR voor?
 

De MR van de Klimboom heeft als missie en visie:

Op proactieve wijze en als kritische gesprekspartner van de directie, bijdragen aan een veilige en prettige leeromgeving voor het kind, de ouders en teamleden. 

 

Wie zitten er in de MR?

Onze MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.
 

 • Stéphan Plasschaert (oudergeleding) in MR sinds schooljaar 2018-2019
   
 • Eamon Brouwer (oudergeleding) in MR sinds schooljaar 2021-2022
   
 • Onno de Haan (oudergeleding) in MR sinds schooljaar 2019-2020
   
 • Greetje Poortvliet (stamgroepleider) in MR sinds schooljaar 2023-2024
   
 • Anouk van der Zee (stamgroepleider) in MR sinds schooljaar 2023-2024
   
 • Judith van den Brink (stamgroepleider) in MR sinds schooljaar 2019-2020

Foto MR

 

Hoe kan ik in contact komen met de MR?

Documenten:

Jaarverslag 2022-2023

MR reglement

Jaarplan 2023-2024

MR notulen 14 november