Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad(MR) heeft tot doel de vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders wanneer het gaat om inspraak in bestuurlijke zaken. We hebben daarmee invloed op veel zaken die binnen de school en de stichting (SKO) spelen.

De MR heeft instemmingsrecht of adviesrecht op beleidszaken en kan ook initiatiefrecht uitoefenen. Dat laatste houdt in dat wij zelf zaken kunnen aandragen die bij de achterban (ouders en stamgroepleiders) spelen. Voor ons en de school is het daarom belangrijk dat we weten wat er bij u leeft. Laat uw stem dus horen wanneer er zaken zij die u op school besproken wilt hebben, en neem contact met ons op!

 

Zaken waar we ons mee bezighouden zijn bijvoorbeeld:

 • Passend Onderwijs

 • Medicijnbeleid

 • Pestprotocol

 • Financiële stukken zoals begroting en jaarrekening

 

Waar staat de MR voor?
 

De MR van de Klimboom heeft als missie en visie:

Op proactieve wijze en als kritische gesprekspartner van de directie, bijdragen aan een veilige en prettige leeromgeving voor het kind, de ouders en teamleden. 

 

Wie zitten er in de MR?

 • Marjolein Brussaard (voorzitter / oudergeleding)

 • Sander Peters (oudergeleding)

 • Peter Lindeboom (oudergeleding)

 • Lydia Haan (stamgroepleider)

 • Diki van Veelen (stamgroepleider)

 • Melissa Muller (stamgroepleider) 
   

Hoe kan ik in contact komen met de MR?

Documenten schooljaar 2018-2019:

 

Jaarplan 2018-2019

Jaarverslag 2018-2019

 

Notulen MR vergadering 1 2018-2019

Notulen MR vergadering 2 2018-2019

Notulen MR vergadering 3 2018-2019

MR reglement